Ashish Khemka
Ansys Employee

Hi,

 

Can you please share details of your query?

 

Regards,

Ashish Khemka