Ashish Khemka
Ansys Employee

Hi Fabrizio,

Please see if the following link helps you:

 

https://youtu.be/cxFTWevjXfA

 

Regards,

Ashish Khemka