ChrisLee
Subscriber

虚部数值很小的情况下,很可能是仿真数值误差

 

https://forum.ansys.com/forums/topic/QingWenZaiYongFDEFangZhenJiXingBoDaoShiJiSuanYuYingGaiRuHeZhunQueSheZhi/